Påmelding - Timer online

Her følger informasjon om hvordan du melder deg på timene som sendes direkte online.

Hvordan melder du deg inn

Hvis du er interessert i en av timene, send oss påmelding til post@ugb-yogaskole.no . Skriv hvilken time det gjelder, med dato og klokkeslett.

Når vi mottar din påmelding, svarer vi så fort vi kan med invitasjon til deg for den time du har valgt. Vi bruker zoom.us som platform for
våre direkte sendinger. Når du følger linken til invitasjon for første gang, blir du spurt om du vil laste ned appen eller om du vil bruke nettleseren.
Hvis du velger nettleseren da bør du velge Google Chrome. Vi anbefaler å laste ned appen.

Donasjon

Vil du støtte senteret, kan du bidra med for eksempel kr.100,- for hver time du blir med på. Da vippser du til Aquarius Studie Senter vippsnr. 29733.
Alternativet er at du overfører penger til Aquarius Studie Senter sitt konto nr. 2220 06 03234

Skriv navnet ditt og hva det gjelder (donasjon i sammenheng til hvilken time)

Påmelding eksempel

Påmeldingen kan være så enkelt som dette:

mail eksempel